Κωστής Λιόντης

Ο Κωστής Α. Λιόντης γεννήθηκε το 1954. Προσπάθησε να σπουδάσει Κινηµατογράφο και Ιστορία της Τέχνης. Από το 1981 δηµοσιογραφεί, συνεργαζόµενος µε την Αυγή, το Αντί, τις «Επτά Ηµέρες» της Καθηµερινής και άλλα γνωστά ή καθόλου γνωστά έντυπα. Η περιοδική ενασχόλησή του µε θέµατα φωτογραφίας υποδαυλίζεται από την ανάµνηση των ανολοκλήρωτων σπουδών.