Δήμητρα Σιατίτσα

Η Δήμητρα Σιατίτσα είναι αρχιτέκτονας και υποψήφια διδάκτορας (Ε.Μ.Π.) στο θέμα «Δικαίωμα στην κατοικία και κοινωνικά κινήματα στις πόλεις της Νότιας Ευρώπης». Εργάζεται ως αρχιτέκτονας και ερευνήτρια με ειδίκευση στα ζητήματα αστικών πολιτικών, πολιτικών κατοικίας, βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και κοινωνικών κινημάτων. Είναι μέλος του διεθνούς δικτύου για την έρευνα και τη δράση για την πόλη (I.N.UR.A.) και της ομάδας νέων ερευνητών encounter Athens.